Sunday, February 28, 2016

राहूल गांधींचा बेजबाबदारपणा


भारत विरोधी सांस्कृतिक कार्यक्रमात घोषणा झाल्या. घोषणा भारत विरोधी झाल्या. व्यक्ति स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राहूल गांधींनी जेएनयू मध्ये जाऊन त्यांचे समर्थन केले.

व्यक्ति स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला दिलेला प्रसाद आहे. पण स्वातंत्र्याचा वापर जबाबदारीने केला पाहीजे. जॉर्ज बर्नाड शॉ म्हणतात “your freedom ceases to exists where my nose starts” बेजबाबदार पद्धतीने हात हालवताना जर दूस-याच्या गालफडात लागले तर क्षमा मागावीच लागेल. मला हात पाय हलवायचे स्वातंत्र्य आहे म्हणून वाटेल तसे नाही हलवता येणार. तीच गोष्ट जेएनयू मधल्या घटनेची. सांस्कृतिक कार्यक्रम अफझलला फाशी दिली त्या घटनेच्या विरोधात होती. अब्दूलयाने परवानगी मागीतली. कार्यक्रम आयोजित केला. कन्हैया च्या DSU ने समर्थन केले व त्याला मग अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राहूलने समर्थन केले. मत मिळवण्यासाठी देशहितपण सोडून दिला. कसाबसाठी पण एखादा कार्यक्रम होऊ शकतो ह्या जेएनयू मध्ये.

भ्रष्टाचाराविरूद्ध, महागयी विरूद्ध, गून्हेगारी विरूद्ध आवाज उठवला व त्याला समर्थन देणे एक पण असल्या गोष्टींना समर्थन म्हणजे राहूल गांधींना साध्या साध्या गोष्टी समजत नाहीत त्याचे हे उदाहरण. असा मनूष्य जर कॉंग्रेस पक्षाचा नेता होणार असेल तर देव करो व लवकरात लवकर असा राष्ट्रविरोधी पक्ष मोडकळीस येवो हिच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

No comments:

Post a Comment